Drezurní průvodce

Drezurní formulář k odevzdání úlohy 

JAK SE SESTAVIT VLASTNÍ DREZURNÍ ÚLOHU:

V hobby horse Vánočním šampionátu je drezurní úloha freestyle, je tedy možnost vybrat si jakoukoliv drezurní úlohu, můžeš vybrat už předem sestavené (třeba od ČJF) , nebo si vytvořit vlastní - nemusíš tvořit úplně od začátku, ale třeba nějakou úlohu předělat či si trochu upravit, sem tam něco přidat...

Drezura se jezdí v drezurním obdélníku - na styl šampionátu bude velikost obdélníku podle finských pravidel 7mx14m, na obvodu obdélníku jsou pro lepší orientaci drezurní písmena, která ti dopomůžou ve vedení jednotlivých drezurních cviků.


Průběh drezurní úlohy:

Vjezd do kolbiště:

Vjezd do kolbiště je vždy v písmenu A, rozhodčí sedí u stěny protější, tedy u drezurní písmene C, vjezd může být v jakémkoliv chodu, zastavení na jednom ze středových drezurních písmen, nejsou na kolbišti uvedená, ale najdeš je na středové linii, vždy uprostřed úsečky písmen na stěně.Po pozdravu se dále pokračuje středovou linií (tedy dokončení cviku ze středu) na krátkou stěnu, zde se rozhodne zda pojedeš doprava nebo doleva (na pravou nebo levou ruku - podle toho, která je vnitřní).

A hned následuje další drezurní cvik, jaké jsou, se můžeš podívat na obrázku (po kliknutí se zvětší)

Diagonálou změnit směr - cvik začíná uprostřed krátké stěny a končí na protější krátké stěně, diagonála se nezačíná v rohu, ale až u drezurního písmene! Jezdí se buď z A do C nebo z C do A

Ze středu(změnit směr) - tento cvik protíná středovou linii, začíná na prostředku krátké stěny (buď v A nebo C)

Malá diagonála - je cvik podobný digonálou změnit směr, ale jezdí se jen v polovině jízdárny, tedy do písmen na středu dlouhé stěny, nebo na středu dlouhé stěny začíná.

Velký kruh - velký kruh se provádí na polovině drezurního obdélníku, při cviku velký kruh se NEJEZDÍ do rohů. Jezdí se uprostřed krátké stěny, tedy buď v písmenu A nebo C.

Kruhy změnit - cvik na změnu směru - začíná na kruhu, tedy uprostřed krátké stěny, až do x se pokračuje jako velký kruh, v X se změní strana na kterou se jede a pokračuje se na krátkou stěnu obloukem druhého kruhu.

Malý kruh, je kruh, který se jezdí v písmenech na dlouhé stěně, v průměru má polovinu krátké stěny (tedy jen se dotýká středové linie, nepokračuje za ní).

Vlnovka o třech obloucích - začíná ve středu krátké stěny, a v každé třetině jízdárny se tvoří jeden oblouk, při vlnovce o třech obloucích se nejezdí do rohů.

Od stěny ke stěně - oblouk na dlouhé stěně

Půl jízdárny(změnit směr) - stejný cvik jako ze středu, ale na dlouhé stěně, začíná uprostřed dlouhé stěny v drezurním písmenu E nebo B

Jak na drezurní figury:

Prodloužené chody - se provádějí na dlouhé stěně nebo po diagonále, tak aby měl jezdec dostatečný prostor provést prodloužení.

Piaffa - na jakémkoliv místě v kolbišti u drezurního písmene, lze i na středové linii (linie cviku ze středu).

Obraty - u drezurního písmene kdekoliv u stěny

Piruety - na drezurním písmenu na středové linii (linie cviku ze středu), tato písmena se nacházejí mezi písmeny naproti sobě ležících stěn (tedy mezi K a M; E a B, H a F)

Přeskoky ve cvalu - provádí se při změně směru - buď diagonalou změnit směr nebo kruhy změnit, může být buď jen jeden při změně vnitřní nohy nebo série - na diagonále. Zde je počet buď 3:1 - tedy přeskok na každý třetí cvalový skok nebo 1:1 - tedy přeskok každý cvalový skok

Poloviční nebo celé překroky - v klusu nebo ve cvalu, provádí se buď na celé diagonále, malé diagonále


Hudba pro drezuru:

Pokud se rozhodneš pro doplňující hudbu, je potřeba ji vybírat tak, aby šla do taktu chodu, tedy při kroku je hudba na čtyři doby, na klus na dvě doby a pro cval třídobá.

Je dobré vybírat z hudby, která je volně k využití, protože hudba slavných tvůrců podléhá zákonům a pro její využití je potřeba platit poplatky, hudbu k volnému využití najdeš na youtube při hledání při zadání creative commons nebo royalty free - bohužel nemůžu hudbu, která nebude splňovat toto pravidlo, využít (ze zákona se nesmí). 

Hodnotící tabulka:

Takto vypadá formulář, který dostanou rozhodčí drezury a budou zapisovat jednotlivé body: Toto je drezura HHC Z1