Informace pro rodiče

Pro koho je tábor určen: pro všechny nadšence do hobby horsingu ve věku od 6  do 15 let.

Kapacita dětí: 24 dětíPříjezd a odjezd z tábora:

Začátek tábora je v pondělí 5.8. příjezd v rozmezí 15:00 - 16:00. V případě nutnosti změny nástupu nás prosím kontaktujte emailem: hobby.horse.club.praha@gmail.com

Konec tábora je v neděli 11.8. zakončen Hobby horse závody s vystoupením pro rodiče. 
Příjezd rodičů od 13:00 - 13:30 v případě, že se chcete účastnit programu.
Zahájení zavěrečných Hobby horse závodů slavnostním nástupem od 14:00 předpokládaný konec v 17:00.

Poté předání a odjezd dětí mezi 17:00 - 18:00


Ubytování: Ranč Sluníčko Bučovice u Votic - v dřevených srubech s pokoji po 8. 
Zděné sociální zázemí a vybavená kuchyně.

Stravování formou domácí stravy 5x denně, po celý den zajištěn pitný režim. Děti se budou i aktivně podílet na přípravě "zálesáckého" jídla. Budeme péct vlastní hobby horse koníky. 

STORNO podmínky:

Přihlášku dítěte na letní Hobby Horse club CAMP je možné stornovat nejpozději do 15.7. 2024 a to emailem na hobby.horse.club.praha@gmail.com, vrácená platba bude snížena o storno poplatek 800 Kč (pokud za odhlášené dítě přivedete náhradníka, bude platba vrácena v plné výši). Je-li provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 150 Kč na den.

Při přerušení pobytu dítěte ze zdravotních důvodů je vráceno stravné ve výši 150 Kč den a to za dny, které dítě už nebude přítomné na táboře.

Při přerušení pobytu dítěte z vážných kázeňských důvodu (vyloučení z tábora) nevzniká nárok na vyplacení jakékoliv částky.

Zpracování osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce "Hobby Horse club CAMP " konané ve dnech 5.8. - 11.8. 2024

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce "Hobby horse club CAMP"

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.
V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

  • jméno, příjmení tel. kontakt a adresa kontaktní osoby,
  • jméno, příjmení a věk účastníka

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci klubu. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti klubu.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu : hobby.horse.club.praha@gmail.com Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.