Stylové soutěže

Soutěže ve kterých jde především o krásu a provedení než rychlost!

b.) PARKUR

Parkur na styl je hodnocen podle speciálních kritérií a hodnotící tabulky.

 • Vjezd na parkur:

provedení vjezdu do kolbiště, zastavení, pozdrav rozhodčím a znovu vyjetí na parkur po zvukové signalizaci

 • Průjezd parkuru:

Hodnotí se plynulost nacválání z předchozího chodu (krok nebo klus),

rytmus, plynulost a provedení cvalu na trase mezi jednotlivými skoky,

správně provedené přeskoky na trati při změně směru (je na jezdci zda bude přeměna cvalu nad skokem nebo přeskokem ve cvalu)

styl skoku koně i jezdce - pozice rukou, držení otěží

práce na trati - sledování jednotlivých skoků, správné a včasné povely pro koně, případně i využití biče

hlasové pomůcky - odfrknutí, dýchání koně i pochvala koníka jezdcem - není to nutné, ale doporučené

 • Odjezd z kolbiště:

povolení otěží po dojetí, pochvala koníka.

Součástí hodnocení i je celkový dojem jezdce a koně - upravená a barevně sladěná dvojice má lepší dojem.

c.)DREZURA

Drezurní stylová soutěž je zařazena ve třech možných úlohách:

 1. Freestyle - kdy je zajetá úloha zcela na jezdci a jeho uvážení, je však potřeba předvést veškeré náležitosti úloh. Závodník je povinen úlohu dodat nejpozději 3 dny před začátkem soutěžního dne do speciálního formuláře (pro jednodušší čitelnost a sestavení úlohy)


 1. Úloha HHC Z1 - speciální úloha napsána hobby horse clubem, která se opírá o klasickou úlohu Z1 je však rozšířena pro potřeby předvedení dovedností Hobby horsingu.


 1. Úloha HHC Max - speciální úloha napsána hobby horse clubem na prověření jezdců - bude zařazena v únorovém FINÁLE.


Znění úloh HHC Z1 a HHC Max bude k dispozici do konce listopadu s uvedením lednového kola.

 • Náležitosti úloh:

základní chody koně: krok, klus, cval

Provedení jízdárenských cviků a to alespoň čtyř na jednu úlohu (změna směru, kruhy, figury atd.)

Prvky drezury: ustupování na holeň, poloviční překroky a překroky, které je možné provádět ve všech chodech,letmá změna cvalu, přeskoky, piruety a poloviční piruety, pasáž či piafu

 • HODNOCENÍ drezurní úlohy:

Hodnocení se opírá o klasické hodnocení drezurních úloh, přičemž se vynechává hodnocení půl body a přepočtem na procentní hodnocení.

Drezurní úlohy jsou hodnoceny známkami na stupnici 0 – 10,

přičemž nula je nejnižší a desítka nejvyšší. Stupnice známek tedy vypadá následovně: 10 Vynikající, 9 Velmi dobrý, 8 Dobrý, 7 Téměř dobrý, 6 Uspokojivý, 5 Dostatečný, 4 Nedostatečný, 3 Téměř špatný, 2 Špatný, 1 Velmi špatný, 0 Nebyl předveden (tzn. že prakticky nic z požadovaného cviku nebylo provedeno)

Součástí hodnocení i je celkový dojem jezdce a koně - upravená a barevně sladěná dvojice má lepší dojem.

D.) JÍZDA ZRUČNOSTI

V jízdě zručnosti je úkolem jezdce s hobby horse překonat předem stanovenou trať, hodnotí se přesnost provedení, kvalita a plynulost chodů a přechodů, práce s hlavou hobby horse.

Za překonání překážky na trati jezdec získává body 0-5, podle provedení. 0b. získá jezdec pokud překážku mine nebo na ní najede ze špatného směru!

 • Náležitosti jízdy zručnosti:

jízda zručnosti obsahuje minimálně 6 úkolů a maximálně 9.

Úkoly mohou být jakékoliv, nesmí však chybět tyto předepsané:

 • osmička kolem barelů - důležité je uzavřít kříž mezi barely

 • klusové kavalety - hodnotí se čistota překonání překážky (bez zavadění o kavalety) a kvalita klusu

 • projetí uličky, zastavení a zacouvání (rovně nebo do L)

 • překonání skoku


další typy překážek v jízdě zručnosti už jsou volitelné a patří mezi ně: obrat ve čtverci, slalom, můstek, branka, průjezd pod fáborky atd.