Masopustní závodní rej

 3. kolo styl cupu - FINÁLE - ZIMA

maškarní kolo - bude hodnocena nejhezčí kostýmová dvojice

10. února 2024

Sokolovna Hostivař 

PRAVIDLA

STYLOVÉ SOUTĚŽE

PŘIHLÁŠKA

DREZURNÍ ÚLOHY

STARTOVNÍ LISTINY 

každý účastník získá památeční stužku v barvách kolaProgram:

12:30 - přejímka soutěžících, každý dostane startovní číslo pro lepší orientaci (neurčuje pořadí v soutěžích).Startovní listiny.


13:00 - slavnostní nástup a předávání památeční kokardy

následně start první soutěže

17:30 - předpokládaný konec závodů, čas se může lišit podle počtu závodníků.

SOUTĚŽE:

  1. Drezura HHC MAX  - hodnocení se započítává do styl cupu
  2. Parkur 30/40 cm - styl - hodnocení nejrychlejšího času, za shození překážky - penalizace 5s k času.
  3. Parkur 30/40 cm - rychlostní - hodnocení nejrychlejšího času, za shození překážky - penalizace 5s k času. Hodnotí se dvě kategorie (do 8 let a 8 let a starší.
  4. Parkur 30/40 cm - PRO RODIČE - startovné 50 Kč - pojďme podpořit závodění našich dětí.
  5. Parkur 50/60 cm - styl - parkur ve kterém se hodnotí styl provedení, čas je až jako jeden z bodů hodnocení, není nejdůležitější - hodnocení se započítává do styl cupu.
  6. Parkur 70/80 cm - rychlostní - hodnocení nejrychlejšího času, za shození překážky - penalizace 5s k času.


Odměny a ohodnocení :Hodnotí se prvních pět nejlepších výkonů - ohodnoceno stužkami a drobné věcné ceny.

Vyhodnocení výsledků bude vždy po ukončení každé soutěže.


MÍSTO KONÁNÍ: Sokolovna Hostivař

Prosíme o přezůvky do tělocvičny i pro doprovod, děkujeme!

Platba startovného:

Startovné se z důvodu urychlení registrace jezdců při závodním dni platí na  účet. Při odhlášení ze závodů do uzávěrky přihlášek 6.2. 2024 (platí i při naplnění kapacity) je vráceno 80% ze startovného. Při odhlášení po 6.2.2024 či v případě neúčasti se platba startovného nevrací! (je ale možné si sehnat náhradníka).

ČÍSLO ÚČTU: 2862242010/3030

VARIABILNÍ SYMBOL 2024002 - prosím o uvádění variabilního symbolu z důvodu dohledání platby

POZNÁMKA K PLATBĚ: jméno dítěte

Přihlášky, které po 8.2.2024 nebudou mít zaplacené startovné se stornují. Děkuji za pochopení.


Organizátor neručí za případné úrazy všech osob na akci. Hobby horsing je sport jako každý jiný a úraz je možný, doporučujeme dobrou úrazovou pojistku.

Za odložené věci je každý zodpovědný sám, za případné ztráty neručíme.

Pořadatel závodů: Hobby horse club v Praze, Jitka Pšeničková, Ičo: 06002072