Dostihové odpoledne

ODPOLEDNE plné rychlosti, pojď změřit své síly s ostatními jezdci!

13.4. 2024

Louky u OC VIVO Hostivař - PRAHA

PŘÍHLÁŠKA

STARTOVNÍ LISTINY - budou zveřejněny nejpozději 3 dny před závody

Program:

12:30 - přejímka soutěžících, každý dostane startovní číslo pro lepší orientaci (neurčuje pořadí v soutěžích). Startovní listiny budou zveřejněny nejpozději 3 dny před závody

13:00 - slavnostní nástup a předávání památeční kokardy

13:15 - výstava koníků

14:00 - 16.00 - dostihy

 16:00 - 17:30 parkurové soutěže 

17:30 - předpokládaný konec závodů, čas se může lišit podle počtu závodníků.


VÝSTAVA HOBBY HORSE - předvedení koníka NA RUCE!
Tedy jezdec s Hobby horse nebude na koníkovi sedět, ale drží koníka jako kdyby koníka vedl.

Koně je možné předvádět na ohlávce, uzdečce nebo výstavní ohlávce)uzdečce s výstavním vodítkem (uzdečka nesmí mít otěže!)

Předvedení koníka ve výstavním kruhu probíhá v kroku a klusu - předvedení je hromadné, podle kategorií.
Součástí předvedení koníka je i samostatná část, kdy vystavovatel předvede koníka individuálně před posuzovatelem (stojí na středové linii)- výstavní postoj, krok a klus.

Výstavní postoj - vystavovatel stojí v postoji - jedna noha mírně vpřed, koně drží před sebou, čumákem k sobě. Tyč je držena jednou rukou, druhá ruka drží výstavní vodítko.

Předvedení v kroku a klusu - na středové linii se vystavovatel koníka otočí, uchopí hlavu koně tak, jako kdyby koně vedl a vykročí krokem od posuzovatele, obejde kužel vytyčující vzdálenost a zpět k posuzovateli se vrací v klusu.

VÝSTAVNÍ KATEGORIE:

- PO DOMÁCKU VYROBENÝ KONÍK, VYSTAVOVATEL DO 8 LET

- PO DOMÁCKU VYROBENÝ KONK, VYSTAVOVATEL 9 LET A STARŠÍ

- KONÍCI ZAKOUPENÍ, VYSTAVOVATEL DO 8 LET

- KONÍCI ZAKOUPENÍ, VYSTAVOVATEL STARŠÍ 9 LET

Kategorie se dále mohou rozdělit na sekce podle počtu přihlášených výstavních dvojic, podle zbarvení, plemen

- SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PRŮKAZ KONĚ! - pouze pro koníky přihlášené do výstavy. Přines na registraci výstavních koní svůj VYROBENÝ průkaz a získej sladkou odměnu, navíc ten nejhezčí bude odměněn věcnou cenou.


ROZPIS DOSTIHŮ

DOSTIH Č. 1 - ROVINA NA 60M - DO 8 LET

DOSTIH Č. 2 - ROVINA NA 100M - 9 LET A STARŠÍ

DOSTIH Č. 3. - ROVINA NA 100M - PRO RODIČE

DOSTIH Č. 4.- ROVINA VYTRVALOSTNÍ NA 150M - DO 9 LET

DOSTIH Č. 5. - ROVINA VYTRVALOSTNÍ NA 200M - 10 LET A STARŠÍ

DOSTIH Č. 6. - PŘEKÁŽKOVÝ DOSTIH NA 100M - DO 8 LET 

DOSTIH Č. 7.  - PŘEKÁŽKOVÝ DOSTIH NA 100M - 9 LET A STARŠÍ 

Jednotlivé dostihy mohou být rozděleny na části 1A; 1B; 2A;2B atd. podle počtu přihlášených závodníků, jedno závodní pole obsahuje maximálně 10 startujících.

Před dostihy bude vždy předvedení v padocku, na předvedení je potřeba mít VODIČE koně a jezdce!


PARKŮROVÉ SOUTĚŽE:

PARKUROVÉ SOUTĚŽE: 16:00 - 17:30

SOUTĚŽ. Č 1 - parkur 30/40 - rychlost DO 8 LET

SOUTĚŽ Č. 2 - parkur 50/60 - styl

SOUTĚŽ Č. 3 - parkur 70/80 - rychlost

Závody se konají venku za každého počasí, v případě velké nepřízně počasí je k dispozici zastřešená plocha pro konání závodů, k dispozici bude malé zastřešené posezení, s sebou doporučuji piknikové deky na sezení.

ZÁVODY PROBÍHAJÍ VEDLE OHRAD KONÍ - JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KONĚ ČÍMKOLIV KRMIT!

WC je chemická toitoi (případně v nedalekém OC vivo).

PLATBA STARTOVNÉHO:

Startovné se z důvodu urychlení registrace jezdců při závodním dni platí na účet. Při odhlášení ze závodů do uzávěrky přihlášek 7.4.  2024 (platí i při naplnění kapacity) je vráceno 80% ze startovného. Při odhlášení po 7.4. .2024 či v případě neúčasti se platba startovného nevrací! (je ale možné si sehnat náhradníka).

ČÍSLO ÚČTU: 2862242010/3030

VARIABILNÍ SYMBOL 2024019 - prosím o uvádění variabilního symbolu z důvodu dohledání platby

POZNÁMKA K PLATBĚ: jméno dítěte

Přihlášky, které po 10.4..2024 nebudou mít zaplacené startovné se stornují a místo je uvolněno pro náhradníka. Děkuji za pochopení.

Organizátor neručí za případné úrazy všech osob na akci. Hobby horsing je sport jako každý jiný a úraz je možný, doporučujeme dobrou úrazovou pojistku.

Za odložené věci je každý zodpovědný sám, za případné ztráty neručíme.

Pořadatel závodů: Hobby horse club v Praze, Jitka Pšeničková, IČO: 06002072